Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Transcriptie van akten

Transcriptie akten van de familie Oldenzeel/Oldenziel vanaf 1600 tot 1750 woonachtig in Zuidlaarderveen, de oudste Oldenzeel/Oldenziel tot nu toe bekent is Johan van Oldenziell en verschijnt in de Stadsrekeningen van Groningen dan is hij pachter van grond die de Stad in 1617 van de provincie Stad en Lande had gekocht, voormalig kloosterbezit, gelegen “tho Wolde ende in Drenthe”.

Er staat in die Stadsrekening: “Johan van Oldenziell gebrucket het veen, hefft seven mudde boulant ende veer matt hoylandes, nyes inghehuret, sal samtlich geven seven schuiten torf”.

Jan van Oldenzeel thumbnail

Jan van Oldenzeel

Transcriptie akten van Jan van Oldenzeel en zijn vrouw Jantien.

Jan Jans Oldenzeel thumbnail

Jan Jans Oldenzeel

Transcriptie akten van Jan Jans Oldenzeel en zijn vrouw Geese Jansen.

Gosen Jans Oldenzeel thumbnail

Gosen Jans Oldenzeel

Transcriptie akten van Gosen Jans Oldenzeel en zijn vrouw Gebbe Lippens.

Jan Gosens Oldenzeel thumbnail

Jan Gosens Oldenzeel

Transcriptie akten van Jan Gosens Oldenzeel en zijn vrouw Jantien Jansen.

Roelof Jans Oldenzeel thumbnail

Roelof Jans Oldenzeel

Transcriptie akten van Roelof Jans Oldenzeel en zijn vrouw Hendrikjen Geerts Jobinge.

Roelof Roelofs Oldenzeel thumbnail

Roelof Roelofs Oldenzeel

Transcriptie akten van Roelof Roelofs Oldenzeel en zijn vrouw Cornelisje Remmerts.