Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Mombereed en inventaris Roelof Jans Oldenzeel

Afbeelding akte Roelof Jans

Over de minderjarige kinderen van wilen Roeloff Jans Oldensiel op Suitlarenderveen met namen Jan, Geert,en Roeloff bij Hinderikien Geerts in echte geprocureert hebben op heden den 25 October 1731 den Momber Eedt gepreesteert.

Van vaders kant als Hooftmomber Willem Bos van Sapmeer En Jan Jans Oldensiel van Suitlaarderveen

Van moeders zijde Lambert Geerts En Willem Lucas beijde van Suidlaarderveen

En overmits voornoemde Henderikien Geerts weduwe van wilen Roelof Jans Oldenziel voornemens is haar in den tweeden echt te begeven met Barelt Jan van Wolfsbarge

Momberrekening 1 Roelof Jans Oldenzeel

Afbeelding akte Roelof Jans

1e Mombaar Rekening

gedaan door den Willem Bos van Sapmeer in qualite als Hooftmombaar op de minderjarige kinderen van wijlen Roeloff Jans Oldenziel ten opstaan van mij persoon Schulte en de mede mombaren op heden den 15 april 1742

De Hooftmombaar Willem Bos brengt en voor ontfant de somme van twee hondert Car. guldens welk Capien op den sestienden april 1738 is berekent wegens huis en land huir op de jaren 1733 1734 1735 1736 en 1737 op Maaij dagen verschenen met der Pupillen Stiefvader Barelt Jans verrekent te worden na 3 1/2 per Conto waarvan het eerste jaar rente is verschenen geweest den eersten Maaij 1739 komende dus jngevolge Obbigatie van den 16 April 1738 voor

Momberrekening 2 Roelof Jans Oldenzeel

Afbeelding akte Roelof Jans

2e Mombaar Rekeninge

gedaan door de E. Willem Bos van Sapmeer in qualite als Hooftmombaar van de minderjarige kinderen van wijlen Roelef Jan Oldenziel ten over staan van mij Schults en mede mombaren op heden den 1sten junij 1746

Ontfank

De pupillenstiefvader Barelt Jans heeft in dese rekinge van ontfang gebragt drie jaren land huir verscheen Maaij 1743,