Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Besluit van de stad Groningen om naercoop te nemen.

Afbeelding akte Jan van Oldenzeel

Javis den 21 December 1626

Huis op Suitlarerveen

Op 't voorstel gedaen bij den Bouwmaester Gerwer Pieters is goet gevonden dat door den Raetsheer Isebrants, Harmen Janssen Sticker versocht sall worden om naercoop te nemen van seker lant op Suidlarerveen bij Abraham Elsemius aan Jan van Oldenzeell verkoft ende 't selve weder aen deze stat te transporteren ofte sae sulx mit raetsaem dat deschue Raetheer met voorsg. Bouwmaester bevordere dat gemelte Harmen Sticker afstant doende, de naercoop bij de stat selvest directe genomen mag worden.

Notitie van Jan van Oldenzeel Zuidlaarderveen

Afbeelding akte Jan van Oldenzeel

Notitie van Jan van Oldenzeel Zuidlaarderveen Oude Staten Archieven 1612, inv.nr. 621, Bezaaide landen: Zuidlaren, kopiepagina 90 Aangeslagene: Jan Jansen. Bezittingen: 7 mudde. Buurschap: Sutlaerveen.

Wonende in 1630 te Zuidlaarderveen met een gezin van 6 personen.

Deel/folio/datum 7/282/12-4-1630 Eiser: Johannes Krith, volmacht van raadsheer Peter Isbrants namens de burgemeesters en raad van de stad Groningen Verweerder: Jan Jansen Oldensiel Onderwerp: naarkoop wegens zwette