Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Doop 24-4-1729 door Dominee U de Vries van Anlo.

Afbeelding doopakte Roelof

Den 24 April 1729 door Dominee U de Vries van Anlo. gedoopt het soontien van Roelf Oldenziel van Zuidlaarderveen en is Roelf genoemd. Over mits de vader voor lederen daar is overleden en de moeder niemant geautoriseert had om uit haar naam de vraagstukken te beantwoorden 't welk egter volgen sijn odale resoleutie moet geschieden so is dat gemelte

Dominee genomene raat met enige heden des kerken raats 't kind gedoopt op conditie dat de moeder door de kerken raat of door de nieuws beroepene predikant en ouderlingen 't samen de vraagstukken zullen worden voorgelesen en de zelve van haar te laten beantwoorden tot welke conditie zig haar swager en suster hebben in gelaten als Borge:

Heeft Roelof een trouwbelofte gebroken?

Afbeelding akte Etstoel

25 November 1749

Tusschen Grietien Jans meerderjarige dogter van Jan Eibes en Henderiekien Harmens op Zuidlaarderveen impetrante ter eene en Roelof Roelofs minderjarige soon van wijlen Roelof Oldenziel Tegenwoordigh woonagtigh in de Wildervank Gerequireerde ter andere zijden, dolerende impetrante tot Gerequireerde na voorgaande trouwbeloften terwijl bij elkander op Zuitlaarderveen woonagtigh waren geweest impetrante tot vleeschelijke gemeenschap hadden gesedueert waar van Beswangert was geworden, en onlangs in de kraam bevallen zijnde van een jonge soon, .....