Logo Genealogie Oldenzeel
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Vonnis Etstoel Drenthe 25-6-1726 Jan Luichiens Oldenziel

Afbeelding akte Jan Luichiens

25 juni 1726

Op de Regte van de Hoofd en Medemombaren over het kind van Jan Lughies Oldenziel bij Geertien Harmens in echte geprocreiert, demonstrerende wat watgen harer Pupillen boedel met soo veel hooghdringende schulden beswaart was, gelijck uit diens bijgaande staat en inventaris konde worden vernomen, dat Remonstranten tot aflossinge van de selve sigh genootdrongen vonden enige vaste goederen te moeten verkopen, en dat tot preventie van kosten reets een half huis, dogh op approbatie van desen tafel hadden verkost, en op dat vorders door de pressance der crediteuren de boedel van Remonstraten pupille niet moghte worden geruineert, soo quamen als nu te versoeken, dat de gedane verkopinge van het halfe huis moghte worden geapprobeert, en Remonstranten verders geauthoriseert tot het verkopen van soo veel andere goederen, als tot aflossinge van des boedels schulden nodigh sullen sijn, en dat daar van door de Hoofdmombaar de landreghtelijcke overdraghten sullen mogen worden gedaan.

Hebben de Heren Drosten en vier en twintigh Etten dese te doene verkopinge geconsenteert, mits dat de goederen in de landschap gelegen door den Gerighte publicq sullen worden uitgeveilt en verkost: en de reets gedane geapprobeert, met een de Hoofdmombaar tot de nodige te doene overdraghten qualisieerende.

Afbeelding akte Jan Luichiens