Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Obligatie 3-5-1712 Jan Luichiens Oldenziel

Afbeelding akte Jan Luichiens

Stephen van Selbach der beijden Rechten doctor Schults van Anlo, Gieten en Suidtlaren Banher schults van 't Oostermoer en Rolder Dinckspill betuige door desen dat voor mij en twie ge eift de cornoten tot Suidtlaren de E Harmen Coops en Hindrick Sissinge is erschenen :

Jan Luichiens Oldenziel op Suidtlaarderveen bekennende voor sijn huisvrouw Geertien en haer der beijder Erffgename met oprecht en deughdelijck schuldigh te wesen an Ellechien Ansinge weduwe van de E. Eggo Jansen tot Suidtlaren van genede en op interesse ontfangene penningen een somma van twie hondert Car, gl, ....

Obligatie 13-2-1713 Jan Luichiens Oldenziel

Afbeelding akte Jan Luichiens

Stephen van Selbach der beijden Rechten doctor Schults van Anlo, Gieten en Suidtlaeren Banher schults van 't Oostermoer en Rolder dinckspill Getuige door desen dat voor mij en twie Eijgen erffden tot Suidtlaren de E. Henrick Swiers en Fixrick Kruse is gecompareert :

Jan Luichiens Oldensiel op Suidtlaarderveen bekennende voor hem sijn huisvrouw Geertien Harms en haar beijder eigenamen u geneele penningen ontfangen en op rente genomen te hebben uit de diaconiemiddelen van Suidtlaren een soa van seven hondert Car. gld, .....

Vonnis Etstoel Drenthe 25-6-1726 Jan Luichiens Oldenziel

Afbeelding akte Jan Luichiens

25 juni 1726

Op de Regte van de Hoofd en Medemombaren over het kind van Jan Lughies Oldenziel bij Geertien Harmens in echte geprocreiert, demonstrerende wat watgen harer Pupillen boedel met soo veel hooghdringende schulden beswaart was, gelijck uit diens bijgaande staat en inventaris konde worden vernomen, dat Remonstranten tot aflossinge van de selve sigh genootdrongen vonden enige vaste goederen te moeten verkopen, en dat tot preventie van kosten reets een half huis, dogh op approbatie van desen tafel hadden verkost, en op dat vorders door de pressance der crediteuren de boedel van Remonstraten pupille niet moghte worden geruineert, .....