Logo Genealogie Oldenzeel
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Doop 24-4-1729 door Dominee U de Vries van Anlo.

Afbeelding doopakte Roelof

Den 24 April 1729 door Dominee U de Vries van Anlo. gedoopt het soontien van Roelf Oldenziel van Zuidlaarderveen en is Roelf genoemd. Over mits de vader voor lederen daar is overleden en de moeder niemant geautoriseert had om uit haar naam de vraagstukken te beantwoorden 't welk egter volgen sijn odale resoleutie moet geschieden so is dat gemelte

Dominee genomene raat met enige heden des kerken raats 't kind gedoopt op conditie dat de moeder door de kerken raat of door de nieuws beroepene predikant en ouderlingen 't samen de vraagstukken zullen worden voorgelesen en de zelve van haar te laten beantwoorden tot welke conditie zig haar swager en suster hebben in gelaten als Borge: om 't te bevorderen dat door de moeder 't zelve zal worden opgevolgt op dat dus 't bondteeken niet ontheiligt worden en de kerken order niet geschonden worde.