Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

VAN OSENBRUGGEN-VAN OSNABRUGGE

Afbeelding Familie Osnabrugge

Inleiding

Deze genealogie begint met Bernt Hendricksz, wonend in Rijswijk (Betuwe). Hij is overleden vóór 1658, want zijn weduwe hertrouwde 14-2-1658.
Daar de doopboeken van Rijswijk beginnen met 1638, is zijn doop niet te vinden, althans niet in Rijswijk. Zijn zoon Hendrik Berntz, tr. er 10-4-1659 Teuntje Gijsberts. Ook zijn doop valt waarschijnlijk vóór 1638.

De kinderen van Hendrik Berntz nemen omstreeks 1700 allen de naam Van Osenbruggen, Van Osnabrugge, Van Ossenbrugge aan, hiermee waarschijnlijk de herkomst (Westfalen) van het geslacht aangevend.
De oudste leden van dit geslacht trouwden met min of meer gegoede dochters uit de streek van Rijswijk. Het bezit van boomgaarden, dikwijls geërfd van de familie van de vrouw, wijst erop, dat fruitteelt de voornaamste bron van hun bestaan vormde in het laatst van de 17e en het begin van de 18e eeuw. Ook nu nog woont in Rijswijk een fruitkweker Van Osenbruggen.
Een handicap bij het onderzoek is een hiaat in de doop- en trouwboeken van Rijswijk van 1687 tot 1695. Uit het vierde geslacht gaat Hendrik Willems van Osnabrugge geb. circa 1694 naar Scherpenzeel. Daar blijven zijn nakomelingen in de Gelderse Vallei. Ook nu wonen daar, in Scherpenzeel, Renswoude of Woudenberg, nog Osnabrugges.

Dit zijn allen ambachtslui (metselaars, aannemers of timmerlui). Zijn achterkleinzoon Jan vestigt zich door het erven van grond begin 19e eeuw te Tul1 en ‘t Waal waaruit later nakomelingen te Harmelen, Utrecht en Leiderdorp.
Een andere zoon (Dirk) gaat uit de Betuwe naar Schoonhoven en wordt goudsmid. Zijn nageslacht trekt via Zevenbergen en Willemstad naar ‘s-Gravenhage en Amsterdam. Het wapen is waarschijnlijk afkomstig van Willem van Osenbruggen. Het werd in 1952 ingezonden door de heer Van Leeuwen Boomkamp naar Gens Nostra, waarna het werd opgenomen in het decembernummer van 1953.

Genoemde heer Van Leeuwen Boomkamp stamt namelijk af van Willem van Osenbrugge. Het is te vinden in Ned. Patriciaat van 1935 1936. Hierin staat ook een afbeelding van een schilderij van het echtpaar Bartholomeus Kleyn (1773-1X38), wethouder van Brielle en Emmetje van Osenbruggen. Zij was een dochter van genoemde Willem van Osenbrugge. Het wapen stelt voor: in zilver een springend hert van natuurlijke kleur op grasgrond. Helmteken: het hert van het schild uitkomend. In de collectie Steenkamp bevinden zich 2 nagenoeg gelijke lakzegels. Op het wapen van een jongere linie rent het hert meer dan het springt. Op het wapenstempel staan de initialen 1. of J. B. v. 0. afkomstig van Johannes Barendinus van Osenbruggen (1834-1889) kantonrechter te Ridderkerk. In 1974 werd dit wapen geregistreerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie onder nummer 56.67.13371.

Naar de Genealogie van Osnabrugge de stamvader Bernt Hendricksz

Bron: Gens Nostra 1983