Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

Obligatie +/- 1759 Barelt Jans

Afbeelding akte Jan Gosens

Jan Homan Wegens hoger overigheid Schults over Anloo, Gieten en Zuidlaren Banher Schults over H Oostermoer en Rolder Dingspille ete doe Cond en betinge door desen dat voor mij Schults en twee gequalificeerde Coornoten geerfdens in de markte van Zuidlaren de varen de Ette Roelof Tammink en Jan Hameringe in eijgene personen zijn gecompareert de E. Barelt Jans en Des selfs Huisvrouwe Hinderkien Geerts woonagtigh op Zuidlaarderveen verklarende beijde Comparanten voor haar en hare Erfgenamen in goeden gerieden en gankbaren gelde ontfangen te hebben van Anne Hoijtes en deselfs huisvrouw Elske IJpes woonagtig op het Hogesant een somma van vier Hondert Guldens en nemen wij aan om dese somma te verrenten jaarlijks .....

Obligatie 05-05-1758 Barelt Jans

Afbeelding akte Gosen Jans

Wij ondergeschreven Barelt Jans en Hindrikien Geerts Egtelieden woonagtig op Zuidlaarderveen verklarende door dezen in goederen gereden en gangbaren gelde ontfangen te hebben van Harmen Arents en desselfe huisvrouwe Roelefien Jans op de Groeve de somma van twee hondert Car. guldens ad 20 stuiver het stuk en nemen wij an om dit capitaal jaarlijks te verrenten met agt Caroli guldens waarvan het eerste jaar rente zal komen te verschijnen op heden dato onderschreven over een jaar en zo van jaar tot jaar ter tijd van volle betalinge toe voor welke capitaal en renten wij ten waren onderpand stellen alle onschabbende en toekomende zo wel vaste als tilbare goederen hoe ente waar deselve gelegen of bevonden mogten worden,.....

Obligatie 15-08-1767 Barelt Jans

Afbeelding akte Gosen Jans

Gerhardus Nanninga wegens Hoog wel geboren heer L. P. Rengers Heer van Farmsum en den Geconstitueerde Regter van Siddebuiren betuige door dezen, dat voor mij personelijk zijn gecompareert Barelt Jans en Hindrikje Geerts Egtel. woonagtig op Zuidlaarderveen, dewelke bekenden en verklarende voor hem en haare erfgenamen opregt en deugdelijk pligtig en schuldig te zijn aan de Koopman Pieter Jacobs Kremer en desselfe huisvrouw Anna Willems Passchier een somma van Vijfhondert Car. guldens, dieo 500 Car. guldens, haarkomstig wegens berekende en geleverde winkelwaaren welke comparanten bekenden tot haare volle genoegen te hebben ontvangen,derhalven voorbedagtelijk renuin creerden van de exceptien van gerede leverantienis .....