Logo website company
Home Genealogie Contact

Genealogie Oldenzeel

Familie's van mijn grootouders

30e/40e Penning 1682-1797.

Afbeelding 30st penning

N.24 Den 29 Nov. 1781

hebben de weduwe en erfgenamen van Barelt Jans op Zuidlaarderveen, aan Jan en Roeloff Benthem te Zuidlaren bij uitruijminge verkopen een plaatse op Zuidlaarderveen voor 4500 gulden waar van 1/2 of een gedeelte in De provincie van Groningen volgens opgave zoude leggen 2250 gulden.

Dus de 40st van f2250 had 56-5-0

Rekendag 13-02-1787.

De 40st van 4165 gulden onder kortinge van Landt in het Gorecht 1815 gulden dus van 2350 gulden 58-15-0

Hier voor Jan Benthem te Zuidlaren aan Geert Jans Beninge te Westerbork heeft verkoft.

Rekendag 08-11-1774.

De 40st van 1930 gulden 48-5-0

waarvoor Geert Oldenzeel enige vaste goederen tot Zuidlaren in opslag heeft doen verkopen.

1744

Jan Eijbes op Zuilaarderveen geniet van de Diaconije jeder reis enige rogge en klederen alle jaren. en hare goederen bij Execuitie verkoft en is door de Diaconije wederom ingelost en ook voor huis huire Borge gesegt.

1744

Jan Oldenziel woonagtig op Zuidlaarderveen geniet van de Diaconije jeder week 15 stuiver en daar en boven tot huis huire alle jaar 20 gulden woont in een apart huis.

1753

N:38. Van Duisent drie Hondert vijf en vijftig gulden, waar voor Willem Lucas op Suitlaarderveen sijn Plaats aldaar op den 23 nov. 1753 an Peter Alberts tot Dunderen heeft verkoft. betaalt de 40st penn. met drie en dertig gulden seventien stuiver en 8 penningen 33-17-8

1755

N:52 Van Duisent drie Hondert vijf en vijftig gulden waar voor Peter Albers van Dunderen den 30 januarij 1755 wederom verkoft heeft een plaats van wijlen Willem Lucas op Suidlarenerveen an de weduwe van Geert Jans , bet: 40st penn. met drie en dertig gulden seventien stuiver en agt penn. 33-17-8

14-12-1769

No:131 De 40st van 90 gulden. ad 2-5-0

waarvoor Lambert Geerts op Zuidlaarderveen twee spenden waardeels in de Groeve hadde angekogt.

14-12-1769

No:40 30e van 117-14-0 ad 3-18-8

waar op Berent Jacobs uit de Kijl Compagnie voor zijn zeven kinderen de nalatenschap van wijlen deszelvs dogter Renscke Berents vrouw van Hindrik Barelts op Zuidlaarderveen heeft getaxeert.

20-11-1771

De 40st. van 57-0-0 ad 1-8-8

waarvoor Hindrik Barelts van Zuidlaarderveen een stukje van Jan Pleijsier heeft aangekogt

14-01-1783

No: 16 De 40st. van 640-0-0 ad 16-0-0

Waar over Hindrik Barelts in deselve mijninge een stuk weijdeland het Braek genaamd heeft angekogt.

Penning over 1782 rekendag 17-02-1784

No: 1 De 30st. over 400-0-0 ad 13-6-12

Waar op Hindrik Barelts van Zuidlaarderveen de nalatenschap van zijn vrouwwen zuster Jantjen Everts 1780 overleden heeft begroot.

N.11 de 40 st. van f 650 ad 16-5-0

waar over Jan Lamberts op den 13 feb. 1772 ingevolge angave van den 8 meert 1779 1/3 van een plaatse op Zuidlaarderveen van Geert ten Velde hadde angekogt alles onder reserve van de boete da niet in tijd is angegeeven.