Logo website company
Home Genealogie Contact

Stamboom Gorter

Kwartierstaat Wiebrigje Gorter (1868)

I. Wiebrigje Gorter, geb. Marum, Groningen 17 okt. 1868, † Groningen 16 aug. 1940, tr. Groningen 10 dec. 1899 Berend Oldenzeel, geb. Groningen 25 maart 1874, gasfitter/loodgieter 1900-1932, † Groningen 15 jan. 1951, zn. van Geert en Grietje Harms.

Uit het tweede huwelijk van

II. Sipke Gorter, geb. Marum, Groningen 16 okt. 1819, Arbeider, Boerenknecht 1845-, † Nuis 10 juni 1883, tr. 1e Marum, Groningen 17 april 1845 Joukje jans Vossema, geb. Nuis 1808, Naaister 1845-, † Marum, Groningen 17 april 1850, dr. van Jan Douwes en Trientje Eises; tr. 2e Marum, Groningen 24 mei 1854 Maria Catharina Wiebrands, geb. Winschoten 2 maart 1825, Arbeidster, † Marum, Groningen 2 sept. 1870, dr. van NN NN en Eije Wiebrands; tr. 3e Marum, Groningen 24 dec. 1874 Jacobina Zuringa, geb. Niebert 2 mei 1833, † ald. 15 febr. 1924, dr. van NN NN en Anke Lieuwes Zuringa en wed. van Otte Renkema.

III. Jacob Jans Gorter, geb. Marum, Groningen 1788, Grutter 1813-, † Marum, Groningen 3 aug. 1841, tr. Marum, Groningen 20 april 1813 Geertje Sipkes VEENSTRA, geb. Noordwijk, Groningen 1788, ged. Marum, Groningen 30 maart 1788, Hoedenmaakster 1813-, Gruttersche 1819-, Arbeidster 1863-, † Doezum 13 dec. 1866, dr. van Sipke Sijtzes en Aaltjen Jans.

Uit het eerste huwelijk van:

IV. Jan Jacobs Gorter, geb. Visvliet 1749, Rentenier 1814-, † Marum, Groningen 31 maart 1827, tr. 1e Marum, Groningen 10 april 1774 Feiktje Ubels, geb. Marum, Groningen 1748, † ald. 18 dec. 1812, dr. van Ubelt Clasens en Antje Udsges; tr. 2e Marum, Groningen 14 aug. 1814 Akke Martinus Bosman, geb. Marum, Groningen 1767, Landbouwerse 1814-, † Marum, Groningen 3 juni 1840, dr. van Martinus en Antje Jacobs en wed. van Sieger Hindriks de Groot.

V. Jacobus Jans, geb. voor 1729, Arbeider 1814-, tr. voor 1749 Trientje Goukes, geb. voor 1729, Arbeidster 1814-.