Logo website company
Home Genealogie Contact

Stamboom Eerelman

Kwartierstaat Otto Eerelman (1839)

I. Otto Eerelman, geb. Groningen 23 maart 1839, Kunstschilder, † Groningen 3 okt. 1926, begr. Zuiderbegraafplaats Groningen, tr. Groningen 20 okt. 1869 Anna Frederika Braak, geb. Groningen 4 juni 1842, † ald. 22 okt. 1921.

II. Samuel Eerelman, geb. Herebrug Groningen 1803, ged. Martinikerk Groningen 24 april 1803, Bediende, Bode, Koopman, Koster A-kerk, Wolkammer, † Amsterdam 27 aug. 1894, tr. 1e Groningen 18 mei 1837 Cornelisje PLUIMKER, geb. Boterdiep Groningen 1804, ged. Groningen 5 sept. 1804, Dienstmeid, † Groningen 4 juli 1868, dr. van Bartelt en Aaltien Jochems Oortmans; tr. 2e Groningen 24 dec. 1869 Marchien Riekens, geb. Groningen 1815, dr. van Hindrik en Hinderkien Martens en wed. van Jan Ploeger.

III. Otto Samuels Eerelman, geb. Damsterdiep Groningen 1774, ged. Martinikerk Groningen 27 nov. 1774, Wolkammer, † Groningen 24 nov. 1809, tr. 1e Groningen 18 mei 1800 Stijntje Jans Heikens, geb. Oude Pekela 1764, † voor 1802, dr. van Jan Hindriks Opheikens en Grietje Tjierks; tr. 2e Groningen 16 mei 1802 Jantien DIEPHUIS, geb. Stedum 1764, ged. Groningen 17 mei 1764, † ald. 12 juli 1807, dr. van Gerrit Lambarts en Hillegje Hindrix; tr. 3e Groningen 26 juni 1808 Elzijn Jans Opheikens, geb. Oude Pekela 1765, † Groningen 14 mei 1841, zuster van zijn eerste echtgenote.

IV. Samuel Geerts Erelman, geb. Zuiderdiep Groningen 6 juni 1732, ged. Martinikerk Groningen 6 juni 1732, Schuitevoerder, † Groningen 20 maart 1791, tr. Groningen 20 mei 1756 Ebeltje OTTENS, geb. Kleinemeer, Sappemeer, ged. Sappemeer 1 jan. 1731, † Groningen 8 mei 1800, dr. van Otto Geerts en Eelje Thomas.

V. Gerardus Samuels, geb. Schuitendiep Groningen 1708, ged. Grotekerk Groningen 30 nov. 1708, tr. Groningen 9 mei 1731 Trijntje Jacobs, geb. Groningen.