Logo website company
Home Genealogie Contact

Stamboom Koster

Kwartierstaat Klaaske Koster (1900)

I. Klaaske Koster, geb. Leeuwarden 11 dec. 1900, † Groningen 5 okt. 1977, begr. Selwerderhof Groningen 10 okt. 1977, tr. 1e Leeuwarden 18 juni 1921 Jacobus Osnabrugge, geb. Marienwaard, Beesd 17 nov. 1897, † Groningen 21 maart 1966, begr. Selwerderhof Groningen 25 maart 1966, zn. van Wouter en Johanna Cornelia Dirkje Meerkerk; tr. 2e Groningen omstr. 1974 G. H. Klemens.

II. Douwe Sybes Koster, geb. Franeker 31 juli 1857, Schoenmaker 1822-, † Leeuwarden 18 maart 1926, tr. 1e Baarderadeel 4 okt. 1879 (echtsch. ingeschr.) Aaltje Jelles Schaap, geb. Jorwerd 17 nov. 1856, † Tietjerksteradeel 31 dec. 1883, dr. van Jelle Piebes en Trijntje Martens Tolsma; tr. 2e Tietjerksteradeel 31 okt. 1885 (echtsch. uitgespr. ald. 28 nov. 1890) Neltje de Jong, geb. Dronrijp 19 dec. 1852, dr. van Jitse Jacobs en Aaltje Klazes Andringa; zij hertr. Leeuwarden 10 maart 1894 (door echtsch. ontbonden 4 mei 1906) Jan van der Werff; tr. 3e Tietjerksteradeel 29 juni 1895 Pietje WOUDSMA, geb. Leeuwarden 27 febr. 1855, † ald. 2 juni 1930, dr. van Johannes en Johanna Rousseau en wed. van Sydtse Auke Piers Gosliga.

III. Sybe Lourens Koster, geb. Franeker 9 april 1815, Arbeider, † Franeker 4 maart 1863, tr. Franeker 7 nov. 1841 Dieuwke Willems VAN WICHEREN, geb. Deinum 12 aug. 1819, † Franeker 6 jan. 1862, dr. van Willem Fokkes en Maaike Douwes Faber.

IV. Lourens Sybes Koster, geb. Dokkum 23 maart 1789, † Franeker 3 juli 1839, tr. 1e Menaam 7 aug. 1814 Klaaske Johannes SLOTJE, geb. Beetgum 10 april 1790, † Franeker 14 nov. 1816, dr. van Johannes Jans en Tryntje Lourens Koster; tr. 2e Franeker 13 april 1817 Hiltje Douwes Boorsma, geb. Franeker 1791, † ald. 30 okt. 1823, dr. van Douwe Roelofs en Klaske Oosterbaan; tr. 3e Franeker 8 mei 1825 Tjietske Sjoerds Hoogda van Wielinga, geb. Dronrijp 1800, † Franeker 11 nov. 1843, dr. van Sjoerd Rinses en Taetske IJsbrands.

V. Sybe Lourens Koster, geb. Harlingen, Friesland 1763, † Dokkum 15 sept. 1805, tr. Dokkum 21 okt. 1787 Tjietske Bartels BOEKHOUT, geb. voor 1765, dr. van Bartel Gerbens en moerke - of murkje Cornelis.