Logo website company
Home Genealogie Contact

Stamboom Elzinga

Kwartierstaat Jantje Elzinga (1901)

I. Jantje Elzinga, geb. Hoogezand A/b schip 9 dec. 1901, † Groningen 14 okt. 1989, begr. Selwerderhof Groningen 19 okt. 1989, tr. Groningen 15 juli 1926 Geert Oldenzeel, geb. Groningen 28 aug. 1900, Kleermaker 1926-, † Groningen 18 nov. 1979, begr. Selwerderhof Groningen 22 nov. 1979, zn. van Berend en Wiebrigje Gorter.

II. Polle Elzinga, geb. Appingedam 1 maart 1876, Schipper, Arbeider 1922-1928, † Groningen 5 nov. 1928, tr. Slochteren 24 febr. 1900 Geertje TONKENS, geb. Stootshorn 27 juli 1876, Dienstmeid, † Groningen 6 juli 1946, dr. van Abel en Jantje Heiting.

III. Melle Eewes Elzinga, geb. Haulerwijk 3 jan. 1844, Schipper, † Appingedam 27 dec. 1926, tr. 1e Delfzijl 27 dec. 1867 Maria RAAD, geb. Farmsum 17 jan. 1842, Binnenschipper, Naaister 1867-, † Appingedam 14 nov. 1893, dr. van NN NN en Maijke Heeres Raad; tr. 2e Appingedam 26 febr. 1898 Anje Dekker, geb. Holwierde 27 okt. 1858, Werkvrouw, † Appingedam 12 april 1926, dr. van Tjark en Jacobje Brontsema en wed. van Derk Westerveld.

IV. Eve Melles Elzinga, geb. Wierum, Friesland 18 mei 1818, Binnenvaarder 1872-, Turfschipper 1885-, † Tjamsweer 8 aug. 1895, tr. Westdongeradeel 9 aug. 1841 Aaltje Polles DE HAAN, geb. Oenkerk 31 maart 1818, † Appingedam 30 maart 1891, dr. van Polle Doetjes en Sytske Annes Veenstra.

V. Melle Jans Elzinga, geb. Wierum, Friesland 9 april 1786, † Westdongeradeel 8 nov. 1826, tr. Wierum, Friesland 10 juni 1810 Dieuwke Ytes DIJKSTRA, geb. Wierum, Friesland 29 aug. 1785, † Moddergat 6 febr. 1850, dr. van Yte Wijnzens en Eva Sjoekes.

Binnenvaart in Groningen

Reclame